גבולות ארגוניים ככלי לאבחון ולהתערבות מערכתיים במסגרות חינוכיות

במאמר זה, המבוסס על הרצאה שנשאתי במסגרת הקורס 'מנהיגות וניהול בחינוך' בלימודי תואר שני בייעוץ ארגוני למוסדות חינוך, אני מציע מודל לאבחון והתערבות מערכתית במסגרות חינוכיות המבוסס על מושג הגבול, באמצעות המשגה תיאורטית ותיאור מקרה.

גבולות ארגוניים ככלי לאבחון ולהתערבות מערכתיים במסגרות חינוכיות