January 28, 2020

במאמר זה, המבוסס על הרצאה שנשאתי במסגרת הקורס 'מנהיגות וניהול בחינוך' בלימודי תואר שני בייעוץ ארגוני למוסדות חינוך, אני מציע מודל לאבחון והתערבות מערכתית במסגרות חינוכיות המבוסס על מושג הגבול, באמצעות המשגה תיאורטית ותיאור מקרה.

April 1, 2015

 מאמר זה נכתב בעקבות עבודתי כמטפל בבית הפתוח בירושלים, ומציע מסגרת חשיבה חדשה לגבי התהליך שעוברים הורים  לאחר יציאת ילדיהם מהארון, לצד כלים טיפולים מעשיים.

Please reload

בואו נדבר

רועי ליס

רחוב עולי הגרדום 5, ראשון לציון

טלפון 054-9107047

אימייל Lissroee@gmail.com 

© רועי ליס, 2017, כל הזכויות שמורות