January 28, 2020

במאמר זה, המבוסס על הרצאה שנשאתי במסגרת הקורס 'מנהיגות וניהול בחינוך' בלימודי תואר שני בייעוץ ארגוני למוסדות חינוך, אני מציע מודל לאבחון והתערבות מערכתית במסגרות חינוכיות המבוסס על מושג הגבול, באמצעות המשגה תיאורטית ותיאור מקרה.

מאמר זה הוא פרי מחקר משותף בראשות ד"ר שחר גינדי ממכללת בית ברל, והפסיכיאטרית ד"ר זיוה ברכה. המאמר אשר צפוי להתפרסם, בקרוב מתאר את ממצאי המחקר בנוגע להתאמתם של ילדים ובני נוער המאובחנים כמתמודדים עם הפרעה תקשורתית למסגרות חינוכיות שונות.

April 1, 2015

 מאמר זה נכתב בעקבות עבודתי כמטפל בבית הפתוח בירושלים, ומציע מסגרת חשיבה חדשה לגבי התהליך שעוברים הורים  לאחר יציאת ילדיהם מהארון, לצד כלים טיפולים מעשיים.

March 1, 2009

בעת שעבדתי כיועץ ארגוני במכון צפנת, הייתה לי את הזכות לקחת את החלק בתכנון, עריכת וכתיבת סקר מנהלי בתי הספר הגדול ביותר שנעשה בישראל. 

Please reload

בואו נדבר

רועי ליס

רחוב עולי הגרדום 5, ראשון לציון

טלפון 054-9107047

אימייל Lissroee@gmail.com 

© רועי ליס, 2017, כל הזכויות שמורות