" משוב משתתפים - קורס "לשחק את הכעס
1. עד כמה החלקים התאורטיים בסדנה היו מספקים לטעמך?1. עד כמה החלקים התאורטיים בסדנה היו מספקים לטעמך?
2. עד כמה החלקים היישומיים בסדנה היו מספקים לטעמך?2. עד כמה החלקים היישומיים בסדנה היו מספקים לטעמך?
3. עד כמה את/ה שבע/ת רצון מן ההיבטים הטכניים בסדנה? 3. עד כמה את/ה שבע/ת רצון מן ההיבטים הטכניים בסדנה?
4. באיזו מידה את/ה מתכוונ/ת להעזר בחומרי העזר שנשלחו למשתתפי הסדנה?4. באיזו מידה את/ה מתכוונ/ת להעזר בחומרי העזר שנשלחו למשתתפי הסדנה?
5. באיזו מידה להערכתך הסדנה תרמה לעבודתך הקלינית עם ילדים ובני נוער? 5. באיזו מידה להערכתך הסדנה תרמה לעבודתך הקלינית עם ילדים ובני נוער?
8. באיזו מידה תמליץ/י למטפלים עמיתים להירשם לסדנה? 8. באיזו מידה תמליץ/י למטפלים עמיתים להירשם לסדנה?

תודה רבה, נתראה בקרוב!